Aegon Csoportos Biztosítás a KéK PTI Klub tagjai részére. Biztonság az élet váratlan helyzeteire!

Az Aegon Biztosítóval kötött együttműködés keretében a KéK PTI Kft. olyan kedvező díjú baleset- és betegségbiztosítási csomagok elérését teszi lehetővé ügyfelei számára, amellyel nemcsak saját, hanem családjuk biztonságáról is gondoskodhatnak.

 

Kik igényelhetik a biztosítást?

A biztosítási csomagokat azok a magánszemélyek igényelhetik, akik a KéK PTI Kft. által üzemeltetett Munkavállalói Klub tagjává váltak. Bármely biztosítási csomagnál válaszható egyéni és családi fedezet, utóbbi igénylése esetén a fedezet nemcsak a csatlakozóra, hanem a vele azonos állandó lakcímre bejelentett közeli hozzátartozókra (házastárs, testvér, szülő, gyermek) élettársra is kiterjed. A biztosítási 1 év feletti és 65 év alatti személyekre vonatkozik.

 

Milyen esetekre vonatkozik a biztosítás?

Valamennyi biztosítási csomag 1-5-ig terjedő számú egységben válaszható.  A szolgáltatásokat és az 1 egységre vonatkozó biztosítási összegeket a lenti táblázatok tartalmazzák.

Baleseti csomag igénylése kötelező, Kórházi csomag és Műtéti csomag opcionálisan választható.

 

Baleseti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás (rokkantság) esetére szóló biztosítás (1-100% a rokkantság arányában) 1 000 000 forint
Baleseti eredetű égési sérülésekre szóló biztosítás (10-200% a sérülés arányában) 250 000 forint
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó biztosítás (10-100% a sérülés arányában) 7 500 forint
Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól* 375 forint / nap
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól** 750 forint / nap
Közlekedési baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 forint

*: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja.

**: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 365 napra nyújtja.

Kórházi csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 5. naptól*** 750 forint / nap
Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól**** 1 500 forint

***: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 60 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

****: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Műtéti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Műtétek esetére szóló biztosítás*** – Kis műtétek 18 750 forint
Műtétek esetére szóló biztosítás*** – Közepes műtétek 37 500 forint
Műtétek esetére szóló biztosítás*** – Nagy műtétek 75 000 forint
Műtétek esetére szóló biztosítás*** – Kiemelt műtétek 150 000 forint

***: A biztosító a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Mennyibe kerül?

Biztosítási csomag Egyéni havi biztosítási díj Családi havi biztosítási díj
Baleseti csomag 215 forint 430 forint
Kórházi csomag 800 forint 1 600 forint
Műtéti csomag 200 forint 400 forint

Mi a teendő baleset vagy betegség esetén?

Amennyiben baleset történik, azt írásban 30 napon belül jelenteni kell az Aegon Magyarország részére (Aegon Magyarország Biztosító Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 1. Csoportos Biztosítások Üzletág vagy csoportosbiztositasok@aegon.hu) A kárbejelentéshez szükséges nyomtatványt kérésre az Aegon Biztosító ……telefonszámon ??? mi az ügymenet itt????

Hogyan igényelhető a biztosítás?

A biztosítás kizárólag a Kék PTI Kft. személyes biztosításközvetítői segítségével köthető meg, a Munkavállalói Klub tagjaként. A biztosítás egy csoportos biztosítás, amelyben a szerződő a KéK PTI Kft., a biztosítottak pedig csatlakoznak a csoportos biztosításhoz. Emiatt a biztosítottak biztosítási kötvényt nem kapnak, a biztosítotti viszonyt a kitöltött Csatlakozási nyilatkozat és a csatlakozást követően kapott ügyféltájékoztató igazolják.

Hogyan mondható le a biztosítás?

Ha Ön korábban csatlakozott a csoportos biztosításhoz és szeretné biztosítási fedezetét megszüntetni, akkor az erre vonatkozó szándékát a szerződő KéK PTI Kft. részére kell jelezni az info@kekcegcsoport.hu e-mail címen vagy a 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 1/6. postacímen. A lemondás kézhezvételét a KéK PTI Kft. visszaigazolja Önnek. A biztosítás részletes feltételeit és a tájékoztatót a „Kapcsolódó dokumentumok” alatt találja.

Tájékoztató

KÉK PTI_ÁSZF záradék_Final

KÉK PTI_Tájékoztató_Final

KÉK PTI_Csatlakozási nyilatkozat_Final

00a Általános Feltételek 2018_2

02 Baleseti halál

03 Közlekedési baleseti halál

04 Baleseti rokkantság

09 Baleseti csonttörés, csontrepedés progresszív

CSB-BAB-KEK-200203

CSB-BEB-KEK-200203

CSB-HB-KEK-200203

ALT-A07K-190404

20 Baleseti égési sérülés

19 Műtéti térítés

17 Kórházi napi térítés

15 Baleseti kórházi napi térítés

14 Keresőképtelenség napi térítés

12 Baleseti keresőképtelenség napi térítés

Általános és különös feltételek

Kárbejenető